Novotel Bangkok Future Park Rangsit - Family & Business trip hotel - HOTEL RESERVATION FORM

HOTEL RESERVATION FORM


แบบสำรองห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2567 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2567

 • Please enter a value greater than or equal to 0.
  ห้องซูพีเรีย พักเดี่ยว สำหรับการจองเข้าพัก 1 ท่าน รวมอาหารเช้าจำนวน 1 ท่าน
 • Please enter a value between 0 and 100.
  ห้องซูพีเรีย พักคู่ สำหรับการจองเข้าพัก 2 ท่าน รวมอาหารเช้าจำนวน 2 ท่าน
 • ราคาพิเศษข้างต้น ทางโรงแรมให้บริการสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2567 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2567 ที่ลงทะเบียนการเข้างานเท่านั้น และราคาดังกล่าว สามารถทำรายการจองได้ไม่เกินวันที่ 11 สิงหาคม 2567 หากท่านทำรายการจองหลังวันดังกล่าว ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการขายราคาพิเศษ และจำนวนห้องราคาพิเศษมีจำนวนจำกัด
 • - ฝ่ายสำรองห้องพักจะสรุปค่าใช้จ่าย พร้อมส่งรายละเอียดการชำระเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด - ฝ่ายสำรองห้องพักจะยืนยันการจองให้ท่านภายใน 24 ชม. เมื่อได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน - เนื่องจากราคาห้องพักดังกล่าวเป็นราคาพิเศษ ทางโรงแรมจะสามารถยืนยันการจองให้ท่านได้เมื่อชำระห้องพักครบเต็มจำนวนเท่านั้น - เวลาเริ่มต้นในการเช็คอิน 14.00 น. และเวลาในการเช็คเอ้าไม่เกิน 12.00 น.

Reservations condition:

 • ราคาพิเศษข้างต้น ทางโรงแรมให้บริการสำหรับผู้เข้าร่วมารประชุมวิชาการโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2567 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2567 ที่ลงทะเบียนการเข้างานเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าว สามารถทำรายการจองได้ไม่เกินวันที่ 11 สิงหาคม 2567 หากท่านทำรายการจองหลังวันดังกล่าว ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการขายราคาพิเศษ และจำนวนห้องราคาพิเศษมีจำนวนจำกัด
 • ฝ่ายสำรองห้องพักจะยืนยันการจองให้ท่านภายใน 24 ชม. เมื่อได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน
 • เนื่องจากราคาห้องพักดังกล่าวเป็นราคาพิเศษ ทางโรงแรมจะสามารถยืนยันการจองให้ท่านได้เมื่อชำระห้องพักครบเต็มจำนวนเท่านั้น
 • เวลาเริ่มต้นในการเช็คอิน 14.00 น. และเวลาในการเช็คเอ้าไม่เกิน 12.00 น.
brand marker Novotel Bangkok Future Park Rangsit ☆☆☆☆


114 PAHOLYOTHIN ROAD, PRACHATHIPAT, THANYABURI, 12130 PATHUMTHANI
Thailand
Tel: 02 520 2525
Fax: 02 520 2526
Email: HB346@ACCOR.COM

google_map
 • hotel-reservation-form
Book a room
Book a room
close