โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต - โรงแรมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ & ครอบครัว - Novotel x WWF


Novotel x WWF

โนโวเทล ประกาศความร่วมมือกับ WWF เพื่อปกป้องมหาสมุทร

โนโวเทล แบรนด์โรงแรมในเครือแอคคอร์ ประกาศความร่วมมือระยะเวลา 3 ปีกับ WWF (องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก) เพื่อร่วมกันปกป้องและฟื้นฟูมหาสมุทร ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญและตัวช่วยรักษสมดุลของโลก

ความร่วมมือครั้งนี้ มุ่งเน้นการดำเนินงานโดยอาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์และโครงการอนุรักษ์ โดย WWF ฝรั่งเศส จะให้ความรู้และคำแนะนำด้านเทคนิคแก่โรงแรมโนโวเทลทั้ง 580 แห่งทั่วโลก เพื่อลดผลกระทบต่อมหาสมุทร

ตลอดระยะเวลา 3 ปี โนโวเทลจะวางแผนปฏิบัติการตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้น 3 เป้าหมายหลักของสหประชาชาติ :

 • ลดมลพิษทางทะเลและการเป็นกรดของน้ำทะเล โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนฝั่ง
 • ต่อสู้กับการทำประมงเกินศักยภาพและส่งเสริมรูปแบบการทำประมงอย่างยั่งยืน
 • เพิ่มพูนความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเพื่อสุขภาพของมหาสมุทร

แผนปฏิบัติการของโนโวเทล ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก :

 1. ลดปริมาณขยะพลาสติก การใช้น้ำ และลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
 2. เลือกสรรวัตถุดิบอย่างยั่งยืน เช่น ลดเนื้อสัตว์ ปลา และการสร้างขยะอาหาร ส่งเสริมนโยบายอาหารทะเลที่ยั่งยืน
 3. เสริมสร้างการศึกษาและความตระหนักรู้ด้านมหาสมุทร
 4. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้โนโวเทล บรรลุเป้าหมาย “แผนการสร้างผลกระทบเชิงบวก” (Positive Impact Plan) :

 • ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อมหาสมุทร
 • สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ของ WWF ฝรั่งเศส เช่น ปกป้องพืชทะเล Posidonia เก็บกู้เครื่องมือทำประมงที่สูญหาย ติดตามและศึกษาเต่าทะเลในเอเชียแปซิฟิก
 • รณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโรงแรม

ความร่วมมือนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของโนโวเทลในการแสดงความมุ่งมั่นต่อการอนุรักษ์มหาสมุทร

 • novotel-x-wwf
จองห้องพัก
จองห้องพัก
close