โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต - โรงแรมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ & ครอบครัว - พิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TTB

พิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TTB

โปรโมชั่นห้องอาหารโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

สิทธิเฉพาะบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท

 

 • Please enter a value less than or equal to 8.
 • :

 

 

ห้องอาหาร เปโดร ชูรัสคาเรีย แอนด์ สเต็กเฮ้าส์
(Pedro Churrascaria and Steakhouse)

มา 2 จ่าย 1 สำหรับบุฟเฟต์ชูราสโก้ มื้อเย็น วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เมื่อจองล่วงหน้า 48 ชั่วโมงผ่านทางออนไลน์
(ชำระเงินที่ห้องอาหาร)
พิเศษ 900 บาทสุทธิ/ท่าน เมื่อมา 2 ท่าน (ปกติ 1,800 บาท)

เวลาเปิดให้บริการ:17:30 – 22:00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องอาหาร เปโดร ชูรัสคาเรีย แอนด์ สเต็กเฮ้าส์ (Pedro Churrascaria and Steakhouse)

มา 2 จ่าย 1 สำหรับบุฟเฟต์นานาชาติ มื้อกลางวัน (วันจันทร์ – วันศุกร์) เมื่อจองล่วงหน้า 48 ชั่วโมงผ่านทางออนไลน์
(ชำระเงินที่ห้องอาหาร)
พิเศษ 475 บาทสุทธิ/ท่าน เมื่อมา 2 ท่าน (ปกติ 950 บาท)

เวลาเปิดให้บริการ: 11:30 – 14:30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องอาหาร เปโดร ชูรัสคาเรีย แอนด์ สเต็กเฮ้าส์
(Pedro Churrascaria and Steakhouse)

มา 4 จ่าย 3 บุฟเฟต์เดอะ แกรนด์ ชูรัสคาเรีย
(วันศุกร์ – วันเสาร์)
พิเศษ 1,650 บาทสุทธิ/ท่าน เมื่อมา 4 ท่าน (ปกติ 2,200 บาท)

เวลาเปิดให้บริการ: 17:30 – 22:00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องอาหาร เดอะสปอร์ตบาร์

ลด 20% สำหรับค่าอาหาร เมนู a la carte

เปิดบริการ ทุกวัน
อา.-พฤ. เวลา 8.00 น. ถึง 23:00 น.
ศ.-ส. เวลา 8.00 น. ถึง 24:00 น.

 

 

 

 

 

สูงสุด 10 ท่าน/บัตร/ครั้ง
ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 เม.ย. 67 – 30 ก.ย. 67

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อเสนอ
 1. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  1. โปรโมชั่นสำหรับบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
  2. โปรโมชั่นนี้สำหรับการจองออนไลน์เท่านั้น
  3. โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับการจัดประชุม
  4. จำกัดสูงสุด 8 ท่าน/บัตร/ครั้ง
  5. โปรโมชั่นไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด
  6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นและไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และเทศกาลต่างๆ
  7. ส่วนลดดังกล่าวสำหรับรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น
  8. กรุณาสำรองที่นั่งห้องอาหารล่วงหน้า และขึ้นอยู่กับที่นั่งว่าง ณ ขณะนั้น

  “เงื่อนไขกลาง” รายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
  5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
  6. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

 

 • %e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%84